SPILLEREGLER

Der spilles efter DHF’s regler, dog med få undtagelser som beskrevet nedenunder.

For U10 gælder dog, at det er tilladt at stille med 12 spillere pr. hold, i stedet for kun 9 spillere som i turneringen, selvom der kun spilles med 5 markspillere.

Vi gør opmærksom på, at man IKKE kan spille på flere hold i samme turnering.

Alle kampe dømmes af godkendte FHF dommere.

Der spilles som udgangspunkt med de bolde, der er ved dommerbordet.

 

Spilletid

Spilletiden er 2 x 12 min.

Spilletiden i landskampe er 2 x 15 min.

 

Uret kører i pausen

Alle hold bedes være spilleklar 10 minutter før kampstart.

Førstnævnte hold stiller op under uret og giver bolden op. I tilfælde af ens spilledragt skifter sidstnævnte (overtrækstrøjer forefindes).

Der byttes ikke banehalvdel i pausen.

Ved 2 min. udvisninger kører uret videre i pausen.

 

Mandsopdækning

Det er ikke tilladt at anvende mandsopdækning.

 

Pointlighed

I tilfælde af pointlighed efter puljekampe afgøres placeringen på følgende måde:

1. Point i indbyrdes kamp(e)

2. Målforskel i indbyrdes kamp(e)

3. Målforskel i alle holdets kampe

4. Højest antal scorede mål i alle holdets kampe

5. Straffekast (5 til hvert hold – derefter 1)

Ved uafgjorte cup-kampe og semifinalekampe – der laves ny lodtrækning og så spilles der til første scorede mål max. 5 min. – derefter straffekast.

Ved uafgjorte finalekampe – der laves ny lodtrækning og så spilles der til første scorede mål max. 10 min. – derefter straffekast.

 

Finalekampe

Der laves lodtrækning om hvilket hold der starter. Førstenævnte hold stiller op under uret. Uret stoppes i pausen.

 

Protester

Protester skal afleveres skriftligt (underskrevet af en ansvarlig leder) til stævneledelsen senest 15 min. efter kampens ophør ledsaget af et protestgebyr på kr. 100,-

Næste evt. berørte kamp må IKKE startes, før der ligger en afgørelse.

Gebyret tilbagebetales hvis protesten godkendes. Turneringsledelsens afgørelse kan ikke appelleres.

 

Dispensation

Det er tilladt at bruge spillere, hvortil der er opnået dispensation fra aldersbestemmelserne fra lokale forbund. Såfremt der benyttes dispensationsspillere ved FrøCup SKAL dispensationstilladelsen afleveres på stævnekontoret sammen med holdkortet.

Holdkort

Før et holds første kamp skal der afleveres et holdkort til stævnekontoret i Aarup Fritidscenter.

For klubber med flere hold tilmeldt i samme række, er det klubbens bedste hold, der er hold 1, næstbedste hold er hold 2 o.v.s.

Hvert hold må max. bestå af 12 spillere pr. kamp. Hver spiller må kun deltage på ét hold under turneringen.

Stævneledelsen kan dog give dispensation i enkelte tilfælde f.eks. i forbindelse med skader.

Holdkortet bruges når vi udtager “landsholdsspillere” lørdag og til de hold, der skal deltage i finalerne søndag, vær derfor omhyggelig med at skrive de rigtige navne ud for de rigtige nr. (og læseligt :-))